جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد

مطلب و یا خبر جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنایع بهشهر با حضور غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، معاونین گروه توسعه ملی و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.

اطلاعات