اولین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن الحجج برگزار شد

مطلب و یا خبر اولین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن الحجج برگزار شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز (دوشنبه) ۲۸ دادماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار و ادامه رسیدگی به آن به روز شنبه دوم تیرماه موکول شد شد.

آخرین جستجو ها