«دوشنبه» میزبان شورای نخست ان «شانگهای» در سال 2018

مطلب و یا خبر «دوشنبه» میزبان شورای نخست ان «شانگهای» در سال 2018 از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از برگزاری نشست شورای نخست ان کشورهای عضو این سازمان در اواسط ماه اکتبر سال جاری میلادی به میزبانی تاجی تان خبر داد.