نیروهای نظامی ترکیه در اطراف منبج مستقر شدند

مطلب و یا خبر نیروهای نظامی ترکیه در اطراف منبج مستقر شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
منابع محلی اعلام د که در پی توافق ترکیه و ، نیروهای نظامی ترکیه در اطراف منبج مستقر شدند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها