واکنش به گرانی های اخیر: مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند

مطلب و یا خبر واکنش به گرانی های اخیر: مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش های تولیدی در این…

آخرین جستجو ها