اجرای ۱۲۵ هزار تار عملیات مالچ پاشی و نهالکاری در استان خوزستان/ امسال ۱۰۰ میلیون دلار برای مهار ریزگردها اختصاص یافته است

مطلب و یا خبر اجرای ۱۲۵ هزار تار عملیات مالچ پاشی و نهالکاری در استان خوزستان/ امسال ۱۰۰ میلیون دلار برای مهار ریزگردها اختصاص یافته است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان گفت: ظرف ۵۰ سال اخیر در ۱۲۵ هزار تار اراضی بیابانی استان خوزستان، عملیات مالچ پاشی و نهالکاری انجام شده است.

آخرین جستجو ها