عملیات اجرایی طرح انتقال آب برای احیای نخیلات شادگان با حضور جهاد کشاورزی آغاز شد

مطلب و یا خبر عملیات اجرایی طرح انتقال آب برای احیای نخیلات شادگان با حضور جهاد کشاورزی آغاز شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب برای احیای نخیلات شادگان با حضور جهاد کشاورزی، استاندار خوزستان و مردم شادگان در مجلس شورای ی آغاز شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها