گفت وگوی تلفنی و قطر: هیچ مانعی برای گسترش روابط نیست

مطلب و یا خبر گفت وگوی تلفنی و قطر: هیچ مانعی برای گسترش روابط نیست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس ایران با استقبال از گسترش مناسبات تهران با ت و ملت قطر، تاکید کرد که هیچ مانعی برای گسترش روابط با قطر به عنوان یک کشور همسایه و برادر وجود ندارد و تهران همچنان در کنار دوحه خواهد…

اطلاعات

آخرین جستجو ها