روند اجرای مصوبات کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده ش ز بررسی شد

مطلب و یا خبر روند اجرای مصوبات کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده ش ز بررسی شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران-ایرنا- جلسه روند اجرایی شدن مصوبات دوماهه قبل کارگروه ویژه پیگیری مسایل شرکت پدیده ش ز با حضور اعضای هیات مدیره شرکت پدیده ش ز و معاون اقتصادی کشور و رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت…

اطلاعات

آخرین جستجو ها