انقل گری از مطالبات معظم انقلاب ی

مطلب و یا خبر انقل گری از مطالبات معظم انقلاب ی از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
انقل گری مهمترین اولویت کشور و اصلی ترین مطالبه ی معظم انقلاب ی است .

اطلاعات

آخرین جستجو ها