مجلس: 37 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران/ آمار ن مبتلا به ایدز در حال افزایش است

مطلب و یا خبر مجلس: 37 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران/ آمار ن مبتلا به ایدز در حال افزایش است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بر اساس آمارها طی دو سال گذشته آمار مبتلایان به 10 برابر افزایش پیدا کرده است.بالاترین آمار شیوع این بیماری مربوط به کلان ایی مانند تهران است. در ای کوچکتر به…