مسیر جنوبی پل تاریخی «باقرآباد» قرچک تعریض می شود

مطلب و یا خبر مسیر جنوبی پل تاریخی «باقرآباد» قرچک تعریض می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قرچک شهردار قرچک از تعریض مسیر جنوبی پل تاریخی «باقرآباد» این شهر خبر داد.