نگرانی از عملیات فقط به خاطر است

مطلب و یا خبر نگرانی از عملیات فقط به خاطر است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جمال ا عبی، عضو پارلمان اعلام کرد هشدارهای مورد قبول نیست چون فقط به فکر تامین منافع و حفظ امنیت آن در منطقه است.

آخرین جستجو ها