ساخت ایران|رادار 500کیلومتری مطلع الفجر3 + ع

مطلب و یا خبر ساخت ایران|رادار 500کیلومتری مطلع الفجر3 + ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رادار مطلع الفجر3 یک رادار دوبعدی با قابلیت کشف اه تا فاصله 500کیلومتری است.

آخرین جستجو ها