برانکو یدهای جنجالی را رد می کند؟

مطلب و یا خبر برانکو یدهای جنجالی را رد می کند؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سرمربی پرسپولیس دو بازیکن اوکراینی را نمی خواهد.