نرخ ارز در نهایت باید همسو با تورم پیش برود

مطلب و یا خبر نرخ ارز در نهایت باید همسو با تورم پیش برود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ ارز در نهایت باید همسو با تورم پیش برود زیرا خارج از این حوزه خود مشکلات اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

آخرین جستجو ها