مسمومیت ۵ دانش آموز با قرص های غیرمجاز

مطلب و یا خبر مسمومیت ۵ دانش آموز با قرص های غیرمجاز از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش اسان رضوی از مسمومیت 5 دانش آموز مشهدی با قرص های غیرمجاز در شهرستان مشهد خبرداد.

آخرین جستجو ها