پتروشیمی و خودروسازی دو بال توسعه صنعتی در خمین

مطلب و یا خبر پتروشیمی و خودروسازی دو بال توسعه صنعتی در خمین از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خمین - ایرنا - پتروشیمی و خودروسازی از واحدهای صنعتی پایه و مادر در حال راه اندازی در خمین است که به عنوان 2 بال توسعه صنعت این شهرستان می تواند تحول چشمگیر در زمینه اشتغا ایی و بهبود چرخش مالی در ااین…

آخرین جستجو ها