گروگانگیری شرکت هندی در کشتی ایرانی در امارات

مطلب و یا خبر گروگانگیری شرکت هندی در کشتی ایرانی در امارات از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


بدحس شرکت ایرانی در پرداخت مطالبات پیمانکار هندی، وضعیتی رقم زده که مدت های مدیدی است جورش را…


آخرین جستجو ها