رو مه : ون ما حتی به اندازه 2 حزب رقیب در امریکا به فکر منافع ملی نیستند

مطلب و یا خبر رو مه : ون ما حتی به اندازه 2 حزب رقیب در امریکا به فکر منافع ملی نیستند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به سران چهار ت حقیر منطقه که وج ترامپ از آنها را به وجد آورده و از سخنان بیمارگونه خارجه اش استقبال کرده اند توجه کنید و ببینید که چه انی در داخل با این چهار ت همصدا شدند و به جای آنکه بر سر فریاد کنند، رقبای خود را آماج حملات قرار داده اند. غریو شادی اینان از اقدام ترامپ و سخنان پمپئو، حتی فریادهای شادی آل سعود و آل خلیفه و شیوخ امارات و نتانیاهو را تحت الشعاع قرار داده است!