ت یب سایت آزمایش های هسته ای کره شمالی (ع )

مطلب و یا خبر ت یب سایت آزمایش های هسته ای کره شمالی (ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این سایت که «پونگیه ری» نام دارد و تونل های آن در درون یک کوه دو هزار متری در شمال غربی احداث شده، تنها مکان شناخته شده ای بود که کره شمالی آزمایش های هسته ای خود را در آن انجام می داد.

آخرین جستجو ها