حدیث روز/ چه حکمتهایی در تاخیر استجابت دعا وجود دارد؟

مطلب و یا خبر حدیث روز/ چه حکمتهایی در تاخیر استجابت دعا وجود دارد؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چه بسا که در برآوردن خواهشت تأخیر شود، تا بدین وسیله خواهنده را پاداش بزرگتر و امیدوار (به بخشش الهی) را بخشش بیشتر دهد.

آخرین جستجو ها