ساخت و ساز ها در س ل ذهاب همچنان ادامه دارد/بیماری های واگیردار افزایش نداشته است

مطلب و یا خبر ساخت و ساز ها در س ل ذهاب همچنان ادامه دارد/بیماری های واگیردار افزایش نداشته است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرماندار س ل ذهاب با اشاره به اینکه در حال حاضر کولر، یخچال و فرش از جمله نیاز های ضروری خانواده ها است، گفت: خوشبختانه وضعیت بهداشتی مردم مناسب است و شاهد افزایش بیماری های واگیردار به خاطر گرمای هوا…

آخرین جستجو ها