دیپلمات یی: شرکت ها بین تجارت با یا ایران یکی را انتخاب کنند

مطلب و یا خبر دیپلمات یی: شرکت ها بین تجارت با یا ایران یکی را انتخاب کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سفیر در آلمان می گوید شرکت های اروپایی باید بین تجارت با و تجارت با ایران یکی را انتخاب کنند....