پوتین:اقدامات یکجانبه در مورد غیرسازنده است

مطلب و یا خبر پوتین:اقدامات یکجانبه در مورد غیرسازنده است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
« ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از تصمیم « دونالد ترامپ» برای وج از تاکید کرد که اینگونه اقدامات یکجانبه در خصوص غیرسازنده است.

آخرین جستجو ها