افشاگری بازیگر زن علیه سینماگر معروف

مطلب و یا خبر افشاگری بازیگر زن علیه سینماگر معروف از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بازیگر زن گفت: عجیب بود. من و او در اتاق تنها بودیم. خیلی ناگهانی بود. نمی توانستم هضم کنم چه خبر است. غافلگیر شده بودم.