شرورهای حاشیه شهر مشهد به دام افتادند

مطلب و یا خبر شرورهای حاشیه شهر مشهد به دام افتادند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ان پلیس امنیت استان با رصد و پیگیری اطلاعاتی، 6 نفر اراذل و اوباش حاشیه شهر مشهد که موجب سلب آسایش مردم شده بودند را در عملیاتی ضربتی دستگیر د.

آخرین جستجو ها