توضیحات ایران درباره گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی

مطلب و یا خبر توضیحات ایران درباره گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دائم ایران در آژانس گفت: گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران کاملا منطبق با است.

آخرین جستجو ها