قم| هنرستان های استان قم اعتبار میلیادری برای ید تجهیزات گرفتند

مطلب و یا خبر قم| هنرستان های استان قم اعتبار میلیادری برای ید تجهیزات گرفتند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کارودانش آموزش وپرورش استان قم گفت: امسال هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 480 میلیون تومان اعتبار به منظور ید تجهیزات کارگاه های هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش به…