آیا روزه بدون خواندن باطل می شود؟پاسخ حضرت آیت الله سیّد صادق

مطلب و یا خبر آیا روزه بدون خواندن باطل می شود؟پاسخ حضرت آیت الله سیّد صادق از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
س:آیا با نخواندن ، روزه باطل می شود؟ جواب: باسمه جلت اسمائه؛ خیر، باطل نمی شود. منبع:

آخرین جستجو ها