قم| منوریل؛ آینه دق دوست نداشتنی شهر قم

مطلب و یا خبر قم| منوریل؛ آینه دق دوست نداشتنی شهر قم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مونوریل این آینه دق دوست نداشتنی، المانی است که چه تکمیل آن و چه حذف آن از شهر، نیازمند شهامت مدیران اجرایی استان است.

آخرین جستجو ها