بلیط کرملین در جیب اروپا/چرخش از غرب به شرق رقم می خورد؟

مطلب و یا خبر بلیط کرملین در جیب اروپا/چرخش از غرب به شرق رقم می خورد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آرمان شرق– عبدالرضا کنی: چند هفته پیش سران اروپا بلیط های واشنگتن را در جیب داشته و برای رایزنی با سران کاخ سفید و مجاب ترامپ به باقی مانی در راهی می شدند، یی که پس از جنگ جهانی دوم نقش پدرخوانده و برادر بزرگ تر را برای اروپا بازی می کرد اما از زمان روی کارآمدن ترامپ و اقدامات خودسرانه وی، اروپا نرم نرمک مسیر خود حداقل در دیپلماسی و سیاست خارجی را از جدا می کند. به گزارش آرمان شرق، این انگاره که اروپا می تواند حداقل در چندسال و یک دهه پیش رو خود را از زیر سایه خارج کند، پیش فرضی غلط است، با اقتصاد عظیم و درهمتنیدگی که روابط میان اروپا و طی چند دهه اخیر داشته، در جایگاهی نیست که اروپایی ها بتوانند به راحتی ازآن چشم بپوشند اما هر مسیری یک نقطه آغازین دارد و به نظر می رسد که ترامپ دروازه های این تغییر و تحول را گشوده است. ترامپی که می خواهد به شکل هژمونیک و مقتدرانه برتری جویی در معادلات جهانی را دیکته کند اما توجه ندارد که معادلات جهانی به سمت چند قطبی شدن در حرکت است و پس از دوران دو قطبی جنگ سرد و سپس نظام یکه سالارانه در دهه نود قرن بیستم و سال های ابت هزاره سوم، با ظهور قدرت های تازه جهانی و بسط و توسعه ظرفیت های کشورهایی چون چین و روسیه و حتی اقتصادهای نوظهور در آسیا و ی لاتین دیگر فضا مستعد تکروی های نامتوازن…

آخرین جستجو ها