چه ی بازار انحصاری را برای تلگرام فراهم کرد؟

مطلب و یا خبر چه ی بازار انحصاری را برای تلگرام فراهم کرد؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک سوءتفاهم جدی وجود دارد که عده ای فکر می کنند که ت بوده است که بازار انحصاری بالای چهل میلیون را برای تلگرام فراهم کرده است. اما واقعیت این است که آن های معنی دار مردم را به سمت تلگرام سوق داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها