پایان خونین روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه

مطلب و یا خبر پایان خونین روابط مشکوک یک زن با مرد غریبه از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ظهر بیست وهفتم تیر سال 90 به دنبال تماس تلفنی با کلانتری 24 ک هر،پرونده یک قاتل دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.