سرنوشت کشتی تفریحی صدام چه شد؟

مطلب و یا خبر سرنوشت کشتی تفریحی صدام چه شد؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کشتی تفریحی لو صدام که هیچ گاه به آن پا نگذاشته، به هتلی برای ملوانانی که به بصره می آیند، تبدیل شده است.