مشهد| پارو ن اسان رضوی با قایق های ش ته تمرین می کنند

مطلب و یا خبر مشهد| پارو ن اسان رضوی با قایق های ش ته تمرین می کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قایق های موجود در استان مشکل فنی دارند و پارو ن اسان رضوی با قایق های ش ته و پاروهای بی کیفیت تمرین می کنند.

آخرین جستجو ها