۲۸میلیون و ۷۰۰هزار ایرانی پزشک خانواده دارند

مطلب و یا خبر ۲۸میلیون و ۷۰۰هزار ایرانی پزشک خانواده دارند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برنامه پزشک خانواده روستایی بعد از ۱۳ سال، ۲۸میلیون و۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

آخرین جستجو ها