گزینه راست گرایان ایتالیا مأمور تشکیل ت شد

مطلب و یا خبر گزینه راست گرایان ایتالیا مأمور تشکیل ت شد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گزینه دو حزب راستگرای ایتالیا که روابط چندان خوبی هم با ایفای نقش کشورشان در قالب اتحادیه اروپا ندارند، به عنوان نخست معرفی شد و مأموریت تشکیل ت را بر عهده گرفت.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها