چک میلیونی رژیم بعث برای حمایت از مع ن در خوزستان/ چرا مشهر؟

مطلب و یا خبر چک میلیونی رژیم بعث برای حمایت از مع ن در خوزستان/ چرا مشهر؟ از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
از استقامت و ایثار مردم برای آزادسازی مشهر روایت های متعددی بیان شده اما این بار اعتراف «سرهنگ دوم ستاد ثامر احمد الفلوجی» از روزهای جنایت رژیم بعث عراق در مشهر و اینکه چرا این شهر انتخاب شد حاوی مطالب قابل تاملی است.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها