دادستان کل احتمال رفع توئیتر را رد کرد!

مطلب و یا خبر دادستان کل احتمال رفع توئیتر را رد کرد! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی که اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خواهان رفع توئیتر شده اند دادستان کل کشور گفت: توئیتر قابل طرح در کارگروه مصادیق نخواهد بود و لذا مطرح نخواهد شد و ربطی به کارگروه ندارد؛…

آخرین جستجو ها