اوکراین موشک های ضد تانک یی را آزمایش کرد

مطلب و یا خبر اوکراین موشک های ضد تانک یی را آزمایش کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این کشور برای نخستین بار موشک های ضد تانک یداری شده از را آزمایش کرد.

آخرین جستجو ها