"آیه محبوب من" پیوندی میان مضامین قرآنی و هنری

مطلب و یا خبر "آیه محبوب من" پیوندی میان مضامین قرآنی و هنری از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر کمیته نهادهای مردمی و تشکل های صنفی نمایشگاه قرآن از حضور بخش رسیدگی به موسسات مردمی و ایجاد فضای رقابتی در نمایشگاه قرآن خبرداد.

آخرین جستجو ها