حمله به اصل «استراتژی» در سخنان خارجه یانکی!

مطلب و یا خبر حمله به اصل «استراتژی» در سخنان خارجه یانکی! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آرمان شرق– رضا رئیسی: مایک پمپئو چند هفته ای می شود که از ساختمان لانگلی به وزارت امورخارجه آمده و عهده دار عالی ترین سمت دستگاه دیپلماسی ایالات متحده شده است اما گویا آقای بیش تر از آنکه با ظرایف دیپلماسی و دقایق مراودات بین المللی آشنا باشد، با نگرش های تهاجمی- تخاصمیِ امنیتی و م ومات و متعلقات آن به مقوله دیپلماسی می نگرد، البته در تی که را نئو محافظه کاران عهده دار مناصب حساس و کلیدی شده و رئیس جمهوری برتری جو و تند مزاجی چون ترامپ بر راس هیئت حاکمه است، انتظار دیگری نیز نمی توان از این امور خارجه داشت. به گزارش آرمان شرق، امور خارجه پس از تبلیغات چند روزه و پروپاگاندای پردامنه رسانه های تندروی یی در اولین حضور جدی خود در مقام ریاست جمهوری، شکده بنیاد «هریتیج» را برای بیان به اصطلاح استراتژی تازه ایالات متحده علیه ایران برگزید، استراتژی که بعد از وج جنجالی و یکطرفه از می توانست نقشه راه ایالات متحده برای مقابله با ایران را تنظیم و ترسیم کند. عنوان «استراتژی» و محل برگزیده شده که یک شکده نام داشت، چنین می نمود که پمپئو در سخنانی حساب شده و منسجم و هدفمند ایران را مورد هدف قرار داده و از اقدامات حساب شده و غیر منتظره ایالات متحده علیه ایران پس از خط و نشان های فراوان رونمایی کند اما آنچه که خارجه یانکی ها گفت هر…

اطلاعات

آخرین جستجو ها