/ توئیتر رفع می شود؟

مطلب و یا خبر / توئیتر رفع می شود؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بعد از حدود یک ماه از آغاز شدن تلگرام به دستور مقام قضایی، حالا شش و دو مجلس که همگی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، خواستار رفع توئیتر شده اند.

آخرین جستجو ها