پروژه فولاد یا طرح 35ساله؟

مطلب و یا خبر پروژه فولاد یا طرح 35ساله؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رو مه «شرق» در روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1397 در صفحه چهار گفت وگویی با جناب آقای کرباسیان، معاون محترم و ریاست هیئت عامل سازمان ایمیدرو با تیـتر «کرباسیان: توقف پروژه تبعات…