رسانه یی رشوه یک میلیارد دلاری بن سلمان به ترامپ را تایید کرد

مطلب و یا خبر رسانه یی رشوه یک میلیارد دلاری بن سلمان به ترامپ را تایید کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
افشاگر خبر های محرمانه آل سعود اعلام کرد یک رسانه یی پس از هفت ماه، افشاگری او را درباره رشوه یک میلیارد دلاری بن سلمان به ترامپ، تایید کرده است.

آخرین جستجو ها