تبریز| دومین موزه مهم باستان شناسی ایران در تبریز + تصاویر

مطلب و یا خبر تبریز| دومین موزه مهم باستان شناسی ایران در تبریز + تصاویر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
موزه آذربایجان در تبریز به عنوان دومین موزه باستان شناسی ایران پس از موزه ملی ایران شناخته می شود.