مسی و یک رکورد دیگر

مطلب و یا خبر مسی و یک رکورد دیگر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا یک رکورد ویژه دیگر را به نام خود ثبت کرده است.

آخرین جستجو ها