راویان ماندگار اخبار، از قاسم افشار تا ایران شاقول+ع

مطلب و یا خبر راویان ماندگار اخبار، از قاسم افشار تا ایران شاقول+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محور این گزارش بازخوانی سبک حرفه ای و سرنوشت گوینده های مشهور خبر بعد از انقلاب است.