توئیتر رفع می شود؟

مطلب و یا خبر توئیتر رفع می شود؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اقتصادنیوز؛ امروز نامه ای با تایید و امضاء هشت تن از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش تن از اعضاء ت و دو تن از نمایندگان مجلس شورای ی) برای دادستان کل کشور مبنی بر رفع توئیتر ارسال…